หลักสูตรการอบรม

หน้าแรก

ในปี พ.ศ. 2538 ท่านประธาน หลี่ จิน หยวน ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเทียนส์ ซึ่งได้เริ่มเข้าสูตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน กลายเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ทางด้านทรัพย์ต่างประเทศในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน กลายเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการทางสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยว การศึกษาและการอบรมอีคอมเมิร์ซ การเงินและการลงทุน ทุนอุตสาหกรรม ทุนพาณิชย์และทุนการเงิน เส้นทางธุรกิจได้ขยายเติบโตไปกว่า 190 ประเทศ และมีสาขา 110 ประเทศ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันได้สร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับประเทศต่างๆมากมาย กลุ่มบริษัทเทียนส์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเรือนร่าง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย  ทำให้ผู้บริโภคกว่า 40 ล้านครอบครัวทั่วโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความสุขจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้ที่มั่งคงและมั่งคั่ง


ท่านประธาน หลี่ จิน หยวน ประธานกลุ่มบริษัทเทียนส์

สวนอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพนานาชาติเทียนส์


สวนอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติเทียนส์มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 625 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาอู๋ชิง ของนิคมอุตสาหกรรมนิวเทคในเมืองเทียนจิน สวนอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติเทียนส์นี้ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7 พันล้านหยวน เป็นที่ตั้งของ โรงงานผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการจัดการสุขภาพนานาชาติ โรงพยาบาล ไท่ จี่ เซิง โรงแรมนานาชาติออล-รีเจนท์ โรงแรมธุรกิจออล-รีเจนท์ ศูนย์ประชุมเทียนส์ ศูนย์นิทรรศการเทียนส์ ศูนย์จัดเลี้ยงเทียนส์ พิพิธภัณฑ์แห่งเทียนส์ และอื่นๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้า การคิดค้นผลิตภัณฑ์ การผลิต การขนส่งระดับข้ามชาติ การทำการตลาดระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและให้ความรู้ตามหลักมาตรฐานสากล การท่องเที่ยว  การฟื้นฟูสุขภาพ ฟิตเนส และการดูแลสุขภาพ จากการรวบรวมกระบวนการการผลิต การศึกษา และการวิจัยไว้ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้สวนอุตสาหกรรมฯแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมของการผลิต กระจายสินค้า มีทั้งโกดังเอนกประสงค์ เครื่องจักรที่ทันสมัย พนักงานมากความสามารถ และการผลิตและพัฒนาที่ปราศจากการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทียนส์ (Tiens University)

 

ท่านประธาน หลี่ จิน หยวนของกลุ่มบริษัทเทียนส์ใช้เงินที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีมาลงทุนก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทียนส์ เพื่อการศึกษาของคนทั่วโลก ซึ่งนั่นเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของท่าน กลุ่มบริษัทเทียนส์ได้ขยายสร้างมหาวิทยาลัยเทียนส์ต่อจากวิทยาลัยเทียนส์จินเดิม เป็นพื้นที่ 3.2 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวม 2.1 ล้านตารางเมตร โดยช่วงแรกเริ่มสร้างในพื้นที่ 1.5 ล้านตารางเมตร การลงทุนออกแบบของโครงการประมาณ 10 พันล้านหยวน คาดว่าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จะมีการส่งมอบการใช้งานในพื้นที่ 700,000 ตารางเมตร และจะมีการส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทียนส์ สามารถรองรับนักศึกษา ได้กว่า 30,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์, คณะวิศกรรมศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ เกี่ยวข้องถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตร การแพทย์ บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ศิลปะศาสตร์และศิลปะ ที่ครอบคลุมกว่า 50 สาขา ในวิชาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทียนส์ ได้ใช้ระบบการศึกษาตามระบบการศึกษาสากล การขัดเกลาทางสังคม และแนวคิดที่ทันสมัย โดย ได้อ้างอิงและศึกษาแผนงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มบริษัทเทียนส์ สนับสนุนหลักปรัชญาสวัสดิการสาธารณะซึ่งมาจากสังคม และผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นกลุ่มบริษัทเทียนส์ ได้บริจาคเงิน 1.5 พันล้านหยวน ในกิจกรรมการกุศลและโครงการสวัสดิการสาธารณะ ทุกวันนี้กลุ่มบริษัทเทียนส์ กำลังเริ่มต้นในหลักการก้าวหน้ารวมทั้งหลักการใหม่เข้ามาแทนที่หลักการบริโภค แต่เป็นการบริโภคก่อให้เกิดความมั่งคั่งทางธุรกิจ การบริหารจัดการและการบริการที่ถูกพัฒนาระบบการดำเนินการบริหารจัดการที่สมบูรณ์ และการรับรองระบบที่ดีเด่น ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพที่ยอดเยี่ยม และความมั่นใจในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำ 500 อันดับ แรกของโลก